برخی امکانات پنل ایمیل مارکتینگ

تعرفه بسیار پایین

سرعت ارسال بسیار بالا

بدون محدودیت زمانی

قابلیت ارسال آفلاین

درصد اینباکس بالا

گزارش ایمیل های باز شده

گزارش لینک های کلیک شده

قابلیت لغو اشتراک

قابلیت ارسال در زمانبدی دلخواه

ویرایشگر حرفه ای قالب

قالب ایمیل از پیش آماده

تشخیص ایمیل های غیر واقعی

 پنل های ایمیل مارکتینگ نوآوران

یکی از پنل ها را انتخاب کرده و پس از پرداخت به راحتی ایمیل انبوه ارسال نمایید
ماههیک 100,000 تومان
 • ارسال ایمیل نامحدود
 • بانک ایمیل نامحدود
 • کاملا فارسی
 • کیفیت عالی
 • آموزش کامل استفاده از پنل
 • اینباکس 70 تا 90 درصد تضمینی
سفارش بسته
ماهه3 270,000 تومان
 • ارسال ایمیل نامحدود
 • بانک ایمیل نامحدود
 • کاملا فارسی
 • کیفیت عالی
 • آموزش کامل استفاده از پنل
 • اینباکس 70 تا 90 درصد تضمینی
سفارش بسته
ماهه6 480,000 تومان
 • ارسال ایمیل نامحدود
 • بانک ایمیل نامحدود
 • کاملا فارسی
 • کیفیت عالی
 • آموزش کامل استفاده از پنل
 • اینباکس 70 تا 90 درصد تضمینی
سفارش بسته
سالهیک 900,000 تومان
 • ارسال ایمیل نامحدود
 • بانک ایمیل نامحدود
 • کاملا فارسی
 • کیفیت عالی
 • آموزش کامل استفاده از پنل
 • اینباکس 70 تا 90 درصد تضمینی
سفارش بسته