96

بررسی مقایسه‌ای وضعیت همراه اول طی سال‌های 96 و 97
مارس, 2019 بدون نظر فناوری و اپراتورها
همانطور که می دانید همراه اول یکی از اپراتورهای فعال در ایران است. این اپراتور طی سال های گذشته موفقیت های چشمگیری در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان داشته است. برای آشنایی بیشتر با این اپراتور و وضعیت خدمات دهی آن با ما همراه شوید.   ...
ادامه مطلب