کاربران سامسونگ!

کاربران سامسونگ!
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
بسیاری از افراد هرسال یکبار گوشی و یا تبلت خود را به منظور به روز کردن آن تعویض می کنند و گوشی‌ها یا تبلت‌های قدیمی خود را در خانه برای استفاده در روز مبادا نگهداری می کنند. همین مساله باعث می شود در خانه بسیاری از کاربران و شهروندان، ...
ادامه مطلب