چاپگرها

در زیر پوست کارمندانش شرکت سوئدی تراشه می‌کارد
ژوئن, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
مدتی است این کار با اهداف درمانی یا برای ردگیری وضعیت حیوانات و دیگر امور پژوهشی صورت می گیرد، اما یک شرکت نوپای سوئدی به نام Epicenter ریزتراشه‌هایی را در زیر پوست کارمندان خود کاشته که علت این کار تسهیل امور کاری است. این ریزتراشه به عنوان رمز عبور ...
ادامه مطلب