پلتفرمی برای اختراع

5G دریچه‌ای رو به جهان
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
در کنگره جهان موبایل که اخیراً در ایالات متحده برگزار شد، روشن شد که ورایزون قصد دارد موانع و مسائل پیشِ روی مسیر انتقال خود به 5G را برطرف کند، و AT&T، پلتفرم ویژه اینترنت اشیاء (IoT) خود را معرفی کرده است و نشان داده است که می‌خواهد از ...
ادامه مطلب