پرداخت غیرحضوری

شرکت مخابرات برای پرداخت غیرحضوری
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
در راستای الکترونیکی کردن امور و حذف کاغذ، شرکت‌ها به دنبال کاهش صدور قبض‌های کاغذی هستند. شرکت مخابرات ایران نیز این اقدام را در ماه‌های اخیر به صورت آزماشی انجام داده و اکنون با ارسال پیامکی از مشترکان خواسته تا برای دریافت قبض مصرفی تلفن ثابت خود به صورت ...
ادامه مطلب