فروشگاه گوگل

حذف برخی اپلیکیشن‌ها از گوگل پلی
ژانویه, 2019 بدون نظر فناوری و اپراتورها
گوگل اپلیکیشن‌هایی که هنگام نصب درخواست دسترسی به فهرست مکالمه و پیامک را دارند، حذف می‌کند. توسعه‌دهندگان برای رعایت قوانین جدید باید صفحه راهنمایی فروشگاه گوگل را مطالعه کرده و طبق دستور عمل کنند. در غیر این صورت اگر اپلیکیشنی خلاق قانون عمل کند، برای همیشه از فروشگاه گوگل ...
ادامه مطلب