رایانه‌های معمولی

ساخته شدن الماس رایانه کوانتومی توسط دانشمندان
می, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
با ایجاد تغییراتی در مقیاس اتم بر روی قطعات الماس، می‌توان بیت‌های کوانتومی را بر روی الماس‌ها ذخیره کرد. این روش ذخیره سازی داده تفاوتی اساسی با شیوه فعلی ذخیره سازی اطلاعات دارد. ایده اصلی که در پس کامپیوترهای کوانتومی نهفته است این است که می‌توان از خواص و ...
ادامه مطلب