حفاظت از گرما و سرما

مایکروسافت خانه‌های درختی برای کارمندانش ساخت
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
خانه‌های یادشده در نقاط مختلفی واقع شده‌اند و از جمله یکی از آنها که در ارتفاع ۳.۶ متری از سطح زمین واقع است، از کف تمام چوبی برخوردار بوده و تمامی مصالح مورد استفاده برای ساخت خانه هم از چوب ساخته شده‌اند. هدف از ساخت چنین خانه‌هایی توسط مایکروسافت، ...
ادامه مطلب