تضمین خدمات جانبی

گوشی‌های محبوب در بازار ایران
نوامبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
با بیان این که در طول سال‌های اخیر سلیقه مصرف کنندگان به سمت استفاده از گوشی‌های هوشمند سوق پیدا کرده است، گفت: عمدتا افراد دو گوشی دارند که حداقل یکی یا هر دوی آنها جزو گوشی‌های هوشمند است؛ مخصوصا در طول یکی دو سال اخیر گرایش زیادی به سمت ...
ادامه مطلب