بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

سی‌دی بازی غیرمجاز 11 میلیون؟
نوامبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان اینکه تشخیص بازی‌های غیرمجاز از مجاز آسان نیست، حضور کارشناسان این بنیاد را در زمان جمع‌آوری خصوصا بازی‌های رایانه‌ای الزامی دانست و گفت: طبق آماری که منتشر شده، ۱۱ میلیون حلقه سی‌دی غیرمجاز کشف شده است، ...
ادامه مطلب