بروزرسانی سیستم‌ها

آلودگی ۲۰۰۰ رایانه جدید به باج‌افزار Wanna Cry
می, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
علیرغم اطلاع‌رسانی‌های وسیع و ارایه راهنمایی‌های لازم برای رفع آسیب‌پذیری مرتبط با حمله باج‌افزار Wanna Cry، به دلیل تعلل برخی از سازمان‌ها و کاربران، این باج‌افزار طی سه روز گذشته دو هزار قربانی جدید را در کشور به دام انداخت. هفته گذشته باج‌افزاری تحت عنوان wannacrypt‌ با قابلیت خودانتشاری ...
ادامه مطلب