برنامه‌نویسی

مهندس اتوماسیون چه کاری انجام می‌دهد؟
دسامبر, 2018 بدون نظر فناوری و اپراتورها
مطابق نظر کارشناسان، هدف نهایی مهندس اتوماسیون، حذف کاستی‌ها، خطاها و مسائل مربوط به محصول یا توسعه نرم‌افزاری در ارتباط با فرایندهای کسب‌وکار یا فرایندهای ارائه خدمات به مشتریان است. مهندس اتوماسیون در بخش فناوری اطلاعات، با کسی کار می‌کند که راهکارهای خودکار را برای فرایندهای نرم‌افزاری ارائه می‌دهد. ...
ادامه مطلب