بدون فیلتر

اینترنت برای خبرنگاران بدون فیلتر
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
وی افزود: مصوبه ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای دسترسی خبرنگاران به اینترنت بدون فیلتر داشته‌ایم و اینکه این مصوبه اجرایی شده یا خیر اطلاعی ندارم. جهرمی افزود: ما معتقدیم اینترنتی باید در اختیار رسانه ها قرار گیرد که بتوانند از منابع اطلاعاتی بدون محدودیت استفاده کنند  ...
ادامه مطلب