بدافزار کنترل رایانه

12میلیون رایانه در کنترل ایمیل‌
نوامبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
بزرگ‌ترین باتنت ارسال ایمیل‌های اسپم در جهان با ارسال ایمیلی آلوده به رایانه های بیش از ۱۲.۵ میلیون کاربر در آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و استرالیا حمله کرده است. در نتیجه انتشار بدافزار مذکور میلیون‌ها رایانه به آن آلوده شدند و مجبورند برای اجتناب از حذف فایل‌ها و اطلاعات خود مبلغی ...
ادامه مطلب