اپلیکیشنی

مکان بدهکاران را اپلیکیشنی که لو می‌دهد!
ژانویه, 2019 بدون نظر فناوری و اپراتورها
مقامات چینی برای اینکه بگویند چه کسی در نزدیکی شما مقروض است چنین ابتکاری را به خرج داده و نرم‌افزاری مخصوص شناسایی مکانی بدهکاران را ایجاد کرده‌اند. طبق نوشته روزنامه چینی این اپلیکیشن که از طریق Wechat / وی چت قابل‌دسترسی است، می‌تواند تا شعاع 500 متری افراد بدهکار را نشان ...
ادامه مطلب