اپراتور آسانک

فعالسازی مجدد ثبت خطوط 021 – 026
اکتبر, 2019 بدون نظر اخبار پنل پیامک نوآوران
به اطلاع میرساند فعالسازی خطوط اپراتور آسانک برای متقاضیان حقوقی و حقیقی (متناظر و غیر متناظر) با شرایط زیر انجام می گردد. متقاضیان حقیقی : کارت ملی جدید و یا رسید کارت ملی جدید عکس از شخص همراه با کارت ملی جدید و درخواست خط از آسانک (یا اپراتور ...
ادامه مطلب