الکسا و کورتانا

دستیار گوگل زمان انقضای مواد غذایی
آوریل, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
سرویس‌هایی که جدیداً به دستیار گوگل اضافه شده است، مانند مهارت‌هایی که در الکسا و کورتانا وجود دارد، مبتنی بر صدا هستند که از بین آنها، جالب توجه‌ترین سرویس، “چفلینگ” است. در حال حاضر، شما می‌توانید از دستیار گوگل بخواهید که آیتم‌های مواد غذایی را به لیست خرید گوگل ...
ادامه مطلب