ارسال پیام صوتی در اینستاگرام

ارسال پیام صوتی در اینستاگرام
دسامبر, 2018 بدون نظر فناوری و اپراتورها
استفاده از Walkie Talkie در اینستاگرام بسیار ساده است! مکالمه مورد نظر را باز کنید، روی دکمه میکروفن فشار دهید و صدایتان را ضبط کنید! گفتنی است ویژگی Walkie Talkie حدود 6 ماه پس از اعلام اینستاگرام مبنی بر مجهز شدن این شبکه اجتماعی به مکالمه ویدئویی عرضه شده ...
ادامه مطلب