ارزش پولی

داده‌های سازمانی
دسامبر, 2018 بدون نظر فناوری و اپراتورها
کاربران سازمانی با استفاده از بینش‌های حاصل از داده‌ها، بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند، به ارزیابی ریسک بپردازند و همچنین قادر خواهند بود برای مشغول ساختن مشتریان، راه‌های بهتری پیدا کنند. CIO با توجه به تجربه‌ای که با شرکت‌های فورچون۵۰۰ داشته، برای ارزش‌گذاری روی داده‌های سازمانی، یک رویکرد ساختاریافته توصیه ...
ادامه مطلب