ارتباطی

شکایت اختلالات ارتباطی را کجا ببریم؟
مارس, 2019 بدون نظر فناوری و اپراتورها
اختلالات صوت و دیتا همواره ممکن است برای مشترکان و کاربران اپراتورهای مختلف اتفاق بیفتد و از طرفی اشاره به جزئیات این اختلالات از جمله مکان جغرافیایی برای حل مشکل از طرف اپراتورها و مراجع پاسخگو از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل «سامانه ثبت شکایات مبتنی بر ...
ادامه مطلب