اجتماعی

رویکرد همراه اول برای حمایت از کالای ایرانی
مارس, 2019 بدون نظر فناوری و اپراتورها
همراه اول به عنوان یکی از اپراتورهای پیشتاز در ایران  تلاش خود را به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی خویش در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته است. در این ارتباط می توان به سیاست های اخیر این شرکت در زمینه حمایت از کالای ایرانی و داخلی اشاره ...
ادامه مطلب