آلوده شدن

راهنمای امداد برای رایانه‌های آلوده به باج افزار جدید
می, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار WannaCrypt و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایتهای مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده‌های رمز شده توسط باج افزارها، مرکز ماهر اعلام کرد ضمن انجام بررسی‌های فنی و دقیق، مستند کاملی را در این ...
ادامه مطلب