آفیس 2016

بازنشسته شدن آفیس ۲۰۰۷
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
طبق اعلام شرکت مایکروسافت، قرار است طی هفته آینده پشتیبانی این شرکت از آفیس 2007 قطع شود و  بدون پشتیبانی مایکروسافت از آفیس 2007، کاربران، دیگر پشتیبانی فنی، به روزرسانی برای دریافت رفع نقص‌ها و رفع مشکلات امنیتی را دریافت نخواهند کرد. شرکت مایکروسافت در این رابطه گفته است: ...
ادامه مطلب