برخی امکانات پنل ایمیل مارکتینگ

تعرفه بسیار پایین

سرعت ارسال بسیار بالا

بدون محدودیت زمانی

قابلیت ارسال آفلاین

درصد اینباکس بالا

گزارش ایمیل های باز شده

گزارش لینک های کلیک شده

قابلیت لغو اشتراک

قابلیت ارسال در زمانبدی دلخواه

ویرایشگر Drag and Drop

قالب ایمیل از پیش آماده

تشخیص ایمیل های غیر واقعی

 پنل های ایمیل مارکتینگ نوآوران

یکی از پنل ها را انتخاب کرده و پس از پرداخت به راحتی ایمیل انبوه ارسال نمایید
Aبسته 70,000 تومان
 • مدت اعتبار یک ماه
 • ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
 • سرعت ارسال: ساعتی 100 ایمیل
 • پنل ایمیل اختصاصی برای هر کاربر
 • آی پی ارسال اختصاصی
 • سرور ارسال اختصاصی
سفارش بسته
Bبسته 105,000 تومان
 • مدت اعتبار یک ماه
 • ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
 • سرعت ارسال: ساعتی 200 ایمیل
 • پنل ایمیل اختصاصی برای هر کاربر
 • آی پی ارسال اختصاصی
 • سرور ارسال اختصاصی
سفارش بسته
Cبسته 135,000 تومان
 • مدت اعتبار یک ماه
 • ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
 • سرعت ارسال: ساعتی 300 ایمیل
 • پنل ایمیل اختصاصی برای هر کاربر
 • آی پی ارسال اختصاصی
 • سرور ارسال اختصاصی
سفارش بسته
Dبسته 160,000 تومان
 • مدت اعتبار یک ماه
 • ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
 • سرعت ارسال: ساعتی 400 ایمیل
 • پنل ایمیل اختصاصی برای هر کاربر
 • آی پی ارسال اختصاصی
 • سرور ارسال اختصاصی
سفارش بسته
Eبسته 180,000 تومان
 • مدت اعتبار یک ماه
 • ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
 • سرعت ارسال: ساعتی 500 ایمیل
 • پنل ایمیل اختصاصی برای هر کاربر
 • آی پی ارسال اختصاصی
 • سرور ارسال اختصاصی
سفارش بسته
Fبسته 300,000 تومان
 • مدت اعتبار یک ماه
 • ارسال ایمیل با چندین سرور به صورت رندوم
 • سرعت ارسال: ساعتی 500 ایمیل
 • پنل ایمیل اختصاصی برای هر کاربر
 • آی پی ارسال اختصاصی
 • سرور ارسال اختصاصی
سفارش بسته