بسته های ارسال ایمیل به بانک مشاغل

یکی از بسته ها را انتخاب کنید تا ارسال ایمیل به بانک مورد نظر شما با درصد اینباکس بالا انجام گیرد
Aبسته 200,000 تومان
 • ارسال ایمیل به دانشجویان و اساتید
  به تعداد 437,380 ایمیل
سفارش بسته
Bبسته 260,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به بانک ایمیل بانوان
  به تعداد 599017 ایمیل
سفارش بسته
Cبسته 100,000 تومان
 • ارسال ایمیل به پزشکان و پرستاران
  به تعداد 298012 ایمیل
سفارش بسته
Dبسته 130,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به مهندسین کشور
  به تعداد 308966 ایمیل
سفارش بسته
Eبسته 210,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی به مدیران شرکت ها و موسسات
  به تعداد 512769 ایمیل
سفارش بسته
Fبسته 300,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به مدیران سایت های اینترنتی به تعداد 655319 ایمیل
سفارش بسته
Gبسته 100,000 تومان
 • ارسال ایمیل به آموزشگاه ها و موسسات علمی
  به تعداد 225294 ایمیل
سفارش بسته
Hبسته 90,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی به موسسات حقوقی و وکلا
  به تعداد : 115257 ایمیل
سفارش بسته
Hبسته 180,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی به بنگاه های املاک ، ساختمان سازها و فعالان ساختمانی
  به تعداد : 455638 ایمیل
سفارش بسته
Hبسته 250,000 تومان
 • ارسال ایمیل به شرکت های بازرگانی و تجاری،صادر کنندگان و واردکنندگان
  به تعداد: 574966 ایمیل
سفارش بسته
Hبسته 750,000 تومان
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به بانک ایمیل افراد عمومی جامعه
  به تعداد: 3897627 ایمیل
سفارش بسته