بسته های ارسال ایمیل به بانک صددرصد فعال

ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به بانک ایمیل کاملا سالم و 100 درصد معتبر<br /> این بانک ایمیل شامل لیست ایمیل افرادیست که تا کنون تبلیغات ما را باز کرده و خوانده اند<br /> ارسال تبلیغ به این لیست ها بازدهی بسیار بالایی دارد
Aبسته 40,000 تومان
  • ارسال به 50 هزار نفر
سفارش بسته
Bبسته 60,000 تومان
  • ارسال به 100 هزار نفر
سفارش بسته
Cبسته 85,000 تومان
  • ارسال به 200 هزار نفر
سفارش بسته
Dبسته 135,000 تومان
  • ارسال به 500 هزار نفر
سفارش بسته
Eبسته 220,000 تومان
  • ارسال به یک میلیون نفر
سفارش بسته
Fبسته 300,000 تومان
  • ارسال به 2 میلیون نفر
سفارش بسته
Gبسته 420,000 تومان
  • ارسال به 3 میلیون نفر
سفارش بسته