بسته های ارسال ایمیل به بانک صددرصد فعال

ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به بانک ایمیل کاملا سالم و 100 درصد معتبر<br /> این بانک ایمیل شامل لیست ایمیل افرادیست که تا کنون تبلیغات ما را باز کرده و خوانده اند<br /> ارسال تبلیغ به این لیست ها بازدهی بسیار بالایی دارد
1بسته 30,000 تومان
  • ارسال به 5 هزار نفر
سفارش بسته
2بسته 50,000 تومان
  • ارسال به 10 هزار نفر
سفارش بسته
3بسته 75,000 تومان
  • ارسال به 20 هزار نفر
سفارش بسته
4بسته 100,000 تومان
  • ارسال به 30 هزار نفر
سفارش بسته
5بسته 150,000 تومان
  • ارسال به 50 هزار نفر
سفارش بسته
6بسته 200,000 تومان
  • ارسال به 70هزار نفر
سفارش بسته
7بسته 270,000 تومان
  • ارسال به 100 هزار نفر
سفارش بسته
8بسته 400,000 تومان
  • ارسال به 150 هزار نفر
سفارش بسته
9بسته 500,000 تومان
  • ارسال به 200 هزار نفر
سفارش بسته